DOMOV      ORGANI     PREDPISI     OBJEKTI     HACCP     OBVESTILA
SENICNO

 
ORGANI Vodovodne zadruge Seničlno z.o.o

ČLANSVO  register članov po stanju 01.04.2023

ZBOR ČLANOV, zadnji je bil 20.03.2023, zapisnik tu
 
PREDSEDNIK petega mandatnega obdobja Janez KALAN, po položaju tudi predsednik UO

UPRAVNI ODBOR,
šesti mandat, druga sej je bila 27.02.23 - ZAPISNIK

1.DušanBelakSenično 654294 KRIŽE
2.Mitja GrašičSenično 2a4294 KRIŽE
3.Andrej Gregorc Senično 16 4294 KRIŽE
4.Janez Kalan Senično 8a 4294 KRIŽE
5.Vili Klemenčič Senično 63 4294 KRIŽE
6.Janez Perko Senično 3 4294 KRIŽE
7.Florjan
Meglič Senično 12a 4294 KRIŽE
8.Silvo  Poljanšek Senično 66 4294 KRIŽE
9.Primož Studen Senično 5 4294 KRIŽE
10.Janko Škrjanc Senično 15 4294 KRIŽE
11.Emil Vizovišek Senično 90 4294 KRIŽEZBOR CLANOV

ZBOR ČLANOV 20.03.2023


DIREKTOR ZADRUGE
mesto (še) ni zasedeno, prokurist Frančišek Grašič, univ.dipl.ekon.


NADZORNI ODBOR

 1. Anica Teran, predsednica

 2. Katarina Thaler, članica

 3. Damjana Studen, članica


DOMOV      ORGANI     PREDPISI     OBJEKTI     HACCP     OBVESTILA