OBVESTILA ČLANOM Vodovodne zadruge Senično z.o.o.01/8023 na seji UO VZS sta bila sprejeta LP 2022 in PN 2023 ter predlagana v potrditev ZBORU ČLANOV. Ta bo 20.03.2023 ob 19:00 uri. Tako LP 2022 kot PN 2023 sta na vpogled na teh straneh. Za nadomestnega člana UO je predlagan Forijan Meglič

002/8023 ZBOR ČLANOV je potrdi LETNO POROČILO 2022 in sprejel POSLOVNI NAČRT 2023. Za nadomestnega člana UO je bil izvoljen Forijan Meglič


TEKOČA OBVESTILA porabnikom pitne vode


001/2023 Dne 07.02.20233 je bil odvzet vzorec pitne vode v omrežju. Danes prejeta analiza odvetega vzorca pitne vode potrjuje ustreznost pitne vode. Več podatkov o rezultatih na strani HACCP.

002/2023 Dne 11.04.20233 je bil pregledan vzorec pitne vode v omrežju. Prejeta analiza odvetega vzorca pitne vode potrjuje ustreznost pitne vode. Več podatkov o rezultatih na strani HACCP.

003/2023 Vse porabnike pitne vode obveščamo, da bodo v ČETRTEK 09.06.2023 potekala vzdrževalna dela na omrežju in čiščenje objektov vodovodnega omrežja. V časo od 10 ure dalje bo verjetno priošlo do motenj v oskrbi z pitno vodo in lahko tudi do manšega onesnaženaj vode. Za ta dan ne priporočamo uporabo surove vode za pitje.

004/2023 Te dni boste prejeli račune za vodarino za drugo trimesečje z rokom plačila konec julija. Skupna količina porabljene vode v tem trimesečju (01.04.-30.06.23) je bila 5.711 m3.

005/2023 Dne 21.07.23 je bil odvzet vzorec pitne vode v ZAJETJU. Rezulte analize so pokazali, da voda vsebuje nekaj različnih bakterij in tako NE USTREZA predpisom. Odločilo smo se, da se že takrat (21.07.23) vzame še vorec iz omrežje (po pretoku vode skozi UV žarčenju) in rezultati tega pa so potrdili ustreznost pitne vode. Na podlagi priporočil smo se odločili še za DEZINFEKCIJO, ki je bila opravljena 27.07.2023 in drugič 03.08.2023.

006/2023 Dne 08.08.23 je bil ponovno odvzet vzorec pitne vode v ZAJETJU. Rezulte analize so pokazali, da voda sedaj vsebuje sano nekaj kolifornih različnih bakterij in še vedno NE USTREZA predpisom. Odločilo smo se, da se še takrat (14.08.23) vzame vorec iz omrežje (po pretoku vode skozi UV žarčenju) in pred tem opravi DEZINFEKCIJO (12.08.23).

007/2023 Vse porabnike pitne vode obveščamo, da bodo v SREDO 15.11.2023 potekala vzdrževalna dela na omrežju in čiščenje objektov vodovodnega omrežja. V časo od 10 ure dalje lahko pride do motenj v oskrbi z pitno vodo in lahko tudi do manšega onesnaženaj vode. Za ta dan ne priporočamo uporabo surove vode za pitje.